افتخارات افتخارات

برخی افتخارات موسسه آموزش عالی شهاب دانش:

  • ارزيابی موسسه به عنوان يکی از هفت موسسه برتر کشور (چهارم) دربين 344 موسسه آموزش عالی غيردولتی کشور توسط وزارت علوم
  • قدردانی از خدمات صادقانه وکيفيت موسسه توسط معاون محترم آموزشی وزارت علوم درجمع روسای موسسات غيردولتی
  • کسب رتبه اول در مسابقات جهانی Iran Open  2012 
  • کسب رتبه اول در مسابقات رباتيک دانشگاه اميرکبير و چهارمين مسابقات خوارزمی
  • کسب رتبه سوم در جشنواره جوان خوارزمی
  •  پذيرفته شدن تقريبا قريب به اتفاق فارغ التحصيلان کاردانی در کنکورهای کاردانی به کارشناسی
  • پذيرفته شدن تعداد خوب (سال 1391 پنجاه نفر) از فارغ التحصيلان کارشناسی اين موسسه در دانشگاه های خوب دولتی (مثل دانشگاه شريف، تهران، اميرکبير، علم وصنعت،.... )