اخبار اخبار

فراخوان طراحی دانشنامه
Read More About فراخوان طراحی دانشنامه »
مراسم کلنگ زنی سالن آمفی تئاتر دانشگاه
Read More About مراسم کلنگ زنی سالن آمفی تئاتر دانشگاه »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-97
Read More About گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-97 »
مسابقات استانی برنامه نویسی دانشجویی ACM
Read More About مسابقات استانی برنامه نویسی دانشجویی ACM »
گزارش فعالیت‌ انجمن‌های علمی در نیمسال اول 96-97
Read More About گزارش فعالیت‌ انجمن‌های علمی در نیمسال اول 96-97 »
Showing 1 - 5 of 684 results.
Items per Page 5
of 137