اخبار اخبار

اتمام روند برگزاری مسابقات جام رمضان، به ميزباني دانشگاه(بروزرسانی)
Read More About اتمام روند برگزاری مسابقات جام رمضان، به ميزباني دانشگاه(بروزرسانی) »
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم 962
Read More About رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم 962 »
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایانترم نیمسال دوم 97-96
Read More About دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایانترم نیمسال دوم 97-96 »
تمدید مهلت ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 97-96
Read More About تمدید مهلت ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 97-96 »
پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان)
Read More About پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) »
Showing 1 - 5 of 711 results.
Items per Page 5
of 143