اخبار اخبار

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان)
Read More About پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) »
قهرمانی تيم فوتبال شهاب دانش درمسابقات بين دانشگاهي استان
Read More About قهرمانی تيم فوتبال شهاب دانش درمسابقات بين دانشگاهي استان »
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
Read More About ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 »
برگزاری سمینار فناور شو
Read More About برگزاری سمینار فناور شو »
افتتاحیه جشنواره سیار، اتاق روشن قم
Read More About افتتاحیه جشنواره سیار، اتاق روشن قم »
Showing 1 - 5 of 705 results.
Items per Page 5
of 141