اخبار اخبار

گزارش مشروح دومین مسابقه استانی برنامه نویسی ACM
Read More About گزارش مشروح دومین مسابقه استانی برنامه نویسی ACM »
گزارش واحد خبر سیما از مسابقه ACM
Read More About گزارش واحد خبر سیما از مسابقه ACM »
گزارش تصويري دومين دوره مسابقات برنامه نويسي ACM
Read More About گزارش تصويري دومين دوره مسابقات برنامه نويسي ACM »
كنگره "همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي"
Read More About كنگره "همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي" »
تعطیلی سایت عمومی جهت آماده سازی برای مسابقات ACM
Read More About تعطیلی سایت عمومی جهت آماده سازی برای مسابقات ACM »
Showing 1 - 5 of 690 results.
Items per Page 5
of 138