اخبار اخبار

«Back

لیست دانشجویان داری نقص مدرک نظام وظیفه

قابل توجه دانشجویان آقا

با توجه به نقص مدرک نظام وظیفه دانشجویان ذیل، تا تاریخ 14 دی 96 فرصت دارند جهت پیگیری و رفع مشکل نظام وظیفه به اتاق نظام وظیفه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و پیگیری از شرکت در امتحانات پایان ترم ایشان ممانعت می‌شود.

لیست دانشجویان

Comments