اخبار اخبار

برگزاری نشست خبری کنفرانس مهندسی پزشکی دانشگاه شهاب دانش
برگزاری نشست خبری کنفرانس مهندسی پزشکی دانشگاه شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
جلسه هماهنگی روابط عمومی دانشگاه های استان
جلسه هماهنگی روابط عمومی دانشگاه های استان در مورد بیشتر بخوانید »
حضور اعضای هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در دانشگاه
حضور اعضای هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در دانشگاه در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1397
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1397 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی نظام جدید سال 1397
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی نظام جدید سال 1397 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 752 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 151