اخبار اخبار

«بازگشت

اخذ واحد کارآموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مطابق با مصوبه شورای آموزشی مورخ 92/10/25 از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 اخذ واحد کارآموزی از طریق پورتال آموزشی توسط دانشجو امکان پذیر خواهد بود. لذا دانشجویان می بایست در موعد مقرر ثبت نام و انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92، ضمن مراجعه به پورتال آموزشی شخصا واحد کارآموزی را اخذ نموده و همچنین، تا سه هفته بعد از اتمام مهلت حذف و اضافه فرصت دارند تا ضمن مراجعه به وب سایت موسسه (بخش دفتر ارتباط با صنعت)، فرم معرفی نامه به محل کارآموزی/ کارورزی را دریافت نموده و سپس با مراجعه به مسئول دفتر ارتباط با صنعت جهت تکمیل فرم و انجام مراحل بعدی اقدام نمایند.

نظر
لینک مطلب :