اخبار اخبار

«بازگشت

ارزیابی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

قابل توجه دانشجويان گرامی

ارزيابي اساتید دروس نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 توسط دانشجویان از طريق پورتال آموزشی (با مراجعه به وب سایت موسسه- سامانه ها- سامانه آموزش) از روز یکشنبه مورخ 92/09/10 لغایت جمعه مورخ 92/09/22 اجرا مي‌گردد. توجه به نكات زير ضروری به نظر می رسد:

1- ارزيابي کليه دروس ثبت نامي براي تمامي دانشجويان الزامي است و در صورت عدم انجام، مشاهده كارت ورود به آزمون (و در نتیجه شرکت در امتحانات پایان ترم) امکان­پذير نخواهد بود.

2- با توجه به نقش بسيار مهم شما در ارزيابي كيفي فعاليت­هاي آموزشي موسسه، خواهشمند است با ارزشيابي درست و ارائه راهكارها و پيشنهادهاي مناسب، ما را در جهت بهبود برنامه­ريزي و بالا بردن كيفيت علمي موسسه بر مبناي ارتقاء عملكرد اساتيد ياري رسانيد.

3- پاسخهاي شما بدون ثبت اطلاعات فردي،ذخيره و مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

4- خواهشمند استشخصاً اقدام به انجام ارزيابي نماييد.

5- جهت اطمینان از اثربخشی نظرات شما دانشجویان، یادآور می شود که در نیمسال های گذشته حدود 10 تا 15 درصد اساتید به دلیل پایین بودن نتایج نظرسنجی، از ادامه همکاری با موسسه کنار گذاشته شده اند.

نظر
لینک مطلب :