اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کلیه دانشجویان می بایست از طریق مراجعه به پرتال آموزشی موارد زیر را در پرینت انتخاب واحد و برنامه هفتگی خود در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بررسی نمایند:

1- عدم تداخل ساعت برگزاری کلاس

2- عدم تداخل ساعت و تاریخ برگزاری امتحان

3-عدم رعایت پیش‌نیازی و همنیازی

4- عدم رعایت سقف مجاز تعداد واحد درسی

5- داشتن شرایط مشروطی (معدل کمتر از 12) در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 و اخذ غیر مجاز بیشتر از 14 واحد درسی

تذکر: مطابق با آیین نامه آموزشی، دانشجویان  در هر نیمسال می بایست حداقل 12 و حداکثر 20 واحد اخذ نمایند.

بدیهی است در صورتی که هر یک از موارد فوق بدون مجوز اداره کل آموزش و مدیر گروه مربوطه (پر کردن فرم تعهد فارغ التحصیلی) صورت پذیرفته باشد، واحد های درسی غیر مجاز، مطابق با نظر مدیر گروه، از پورتال آموزشی حذف خواهد گردید و کلیه عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

نظر
لینک مطلب :