اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه تغییر فرم ها و روال کارآموزی/کارورزی از تاریخ 1396/03/22

دانشجویان گرامی به اطلاع میرساند از تاریخ 1396/03/22 فرم ها و روال کارآموزی/کارورزی موسسه تغییر یافته است. خواهشمند است جهت انجام  روال کارآموزی/کارورزی از ترم تابستان 96 به قسمت "دفتر ارتباط را صنعت" مراجعه نموده و فرم های جدید را دریافت نمایید.

نظر
لینک مطلب :