اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال 97-96

 باسمه تعالی

اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

مخصوص دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

1- بنا به تصويب شورای آموزشی، ثبت نام و انتخاب واحد غیرحضوری (از طریق اینترنت) دانشجويان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از روز سه شنبه دهم بهمن ماه الی جمعه سیزدهم بهمن ماه صورت مي‌گيرد.

2- ميزان شهريه علی الحساب برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه ورودی مبلغ ده میلیون ریال و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه ورودی ها مبلغ بیست میلیون ریال خواهد بود. مبلغ دقيق بدهکاری و بستانکاری چهار هفته بعد از حذف و اضافه و نهايي شدن ثبت نام، در پورتال آموزشی مشخص مي‌شود. برای اطلاع از روش‌های پرداخت شهریه، قبل از شروع ثبت نام به اطلاعیه‌های معاونت مالی- اداری توجه نمایید.

3- بعد از پرداخت شهريه علی‌الحساب و باز شدن پورتال، برای ثبت نام از طريق اينترنت و يا شبکه داخلی دانشگاه در روز مشخص شده طبق جدول زمان بندی ثبت نام که متعاقبا توسط اداره کل آموزش اعلام می‌شود به پورتال آموزشی مراجعه نماييد.

4- يادآوری مي‌گردد، طبق ماده 21 آیين نامه آموزشی مصوب وزارت علوم (که در سايت دانشگاه موجود است) عدم تکميل مراحل ثبت نام در وقت اعلام شده توسط شورای آموزشی دانشگاه، به منزله انصراف از تحصيل است ودانشجو می بایست هزینه انصراف آن ترم را طبق مقررات بپردازد.

5- با توجه به اينکه بعد از ثبت نام اوليه ممکن است برنامه کمی تغيير کند (با توجه به تعداد ثبت نامی در هر گروه درسی و يا گروه آزمايشگاهی)، دانشجو بايد به اطلاعيه‌های آموزش قبل از اتمام حذف و اضافه توجه کافی مبذول نمايد. اظهار عدم اطلاع از اطلاعيه آموزش چيزی را تغيير نخواهد داد. از نظر آموزش دانشگاه، ثبت نام دانشجو پس از اتمام مهلت حذف واضافه نهايي مي‌شود.

6- زمان‌بندی حذف و اضافه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

7- امکان حذف و اضافه فقط برای دانشجویانی میسر می‌شود که در ثبت نام اولیه، حداقل مجاز واحد را اخذ کرده باشند (بجز دانشجویان ترم آخری که کمتر از حداقل مجاز واحد باقیمانده دارند).

8- حداقل مجاز تعداد واحد اخذ شده در هر ترم براساس ماده 7 آیين نامه آموزشی مصوب وزارت علوم 12 واحد است (مگر دانشجو در نيمسال آخر تحصيلي باشد و کمتر از حداقل مجاز تعداد واحد باقيمانده داشته باشد و فرم تعهد ادعای فراغت از تحصیل را امضا نموده باشد). در صورت عدم رعايت اين حداقل مجاز واحد (اخذ کمتر از 12 واحد) پس از اتمام مهلت ثبت نام و حذف و اضافه، ‌نسبت به حذف نيمسال تحصيلي دانشجو بنابر مقررات آموزشي اقدام خواهد شد.

9- حداکثر مجازتعداد واحد اخذ شده در هر ترم طبق ماده 7 آیين نامه آموزشی 20 واحد است. در صورت عدم رعايت اين حداکثر مجاز واحد (اخذ بیشتر از 20 واحد در نيمسال تحصيلي) پس از اتمام مهلت ثبت نام و حذف و اضافه، آموزش دانشگاه نسبت به حذف واحدهاي اضافي اخذ شده توسط دانشجو بنابر تشخيص خود اقدام خواهد کرد.

10- دانشجو در صورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد می تواند بیشتر از 20 واحد تا سقف 24 واحد را مطابق قوانین آموزشی در نیمسال اخذ کند:

10-1- دانشجویی در نيمسال آخر تحصيلي باشد و تا سقف 24 واحد باقيمانده داشته باشد و فرم تعهد ادعای فراغت از تحصیل را امضا نموده باشد که می بایست کل واحدهای باقیمانده را در آن نیمسال اخذ کند.

10-2- دانشجويي که در نیمسال قبل حداقل معدل 17 کسب کرده باشد، می تواند بیشتر از 20 واحد و تا سقف 24 واحد در نیمسال بعد اخذ کند.

11- با توجه به ظرفیت محدود برخی کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها / کارگاه‌ها توصیه می‌شود که در زمان‌بندی اعلام شده برای ثبت نام حتما دروس مهم را اخذ نمایید (به خصوص دانشجویان ترم آخر).

12- دانشجـو تنهــا در موعد حذف اضطـراری در هفته‌های پــايانی ترم مي‌تواند يک درس غير عملی و غير آزمايشگاهی را حذف کند. اصولاً حذف دروس عملی و آزمايشگاهی به هيچ نحو ممکن نمی‌باشد، مگر دانشجو بنا به دلایل مستند پزشکی به طور کامل حذف ترم کند.

13- مرجع انتخاب واحد دانشجو از نظر دانشگاه در مورد واحدها، روزهای کلاسی، روز و ساعت امتحان شرایط موجود در پورتال آموزشی دانشجو پس از حذف و اضافه می‌باشد. لذا دانشجو موظف است پس از اتمام حذف و اضافه، در موعد مشخص شده توسط اداره کل آموزش برای گرفتن پرینت واحدها از طریق پورتال و تحویل نسخه نهایی امضا شده به کارشناس گروه خود اقدام کند. بدیهی است کلیه پرینت های انتخاب واحد قبل از اتمام حذف و اضافه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت.

14- در انتخاب واحد به برنامه امتحانی پايان ترم آن نيز توجه داشته باشيد. بنا بر تصويب شورای آموزشی، امکان انتخاب واحد همزمان دروسی که ساعت درسی آنها و يا ساعت امتحانی آنها تداخل داشته باشد، وجود ندارد. امکان تغيير ساعت و تاريخ امتحان نيز بعد از شروع حذف و اضافه تحت هيچ شرايطی امکانپذير نيست.

15- دانشجويان مشروطی  در نيمسال تحصیلی قبل (دارای معدل کمتر از 12) به اين نکته توجه داشته باشند که بر اساس آيين‌نامه آموزشي حداکثر 14 واحد مي‌توانند اخذ کنند. بديهي است اخذ بيش از 14 واحد نقض آيين نامه آموزشي بوده و مسئوليت تمام عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود. در صورت عدم رعايت سقف فوق از طرف دانشجو، پس از پايان مهلت ثبت نام، آموزش دانشگاه نسبت به حذف واحدهاي اضافي اخذ شده توسط دانشجو بنابر تشخيص خود اقدام خواهد کرد.

16- دانشجويان مشروطی (دارای معدل کمتر از 12) در نيمسال اول سال تحصیلی 97-96 می بایست به تبصره ماده 19 آیین نامه آموزشی که در ذیل آمده است توجه کنند:

توجه: چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

17- دانشجويان دارای شرایط ذکرشده در بند 16اخراج آموزشي محسوب می‌شوند و می‌توانند به صورت مشروط با دادن تعهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ثبت نام نمایند. لذا پورتال آموزشی این دانشجویان مسدود بوده و می‌بایست جهت تکمیل فرم تعهد و انجام اقدامات لازم به منظور باز شدن پورتال آموزشی برای انتخاب واحد اینترنتی به اداره خدمات آموزشی مراجعه نمایند.

همچنین اين دانشجويان بايد برای ثبت نام در سامانه شورای بررسی موارد خاص وزارت علوم به آدرس http://mad.saorg.ir/EDUS/SCR/SCRAgreement.aspx   مراجعه و ضمن ثبت نام، نسبت به دریافت پرینت کد رهگیری و رسید پرداخت وجه اقدام نموده و سپس با همراه داشتن دو برگ پرینت، برای تعيين تکليف و پر کردن فرم کمیسیون موارد خاص به اداره خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نمايند. در صورتی که کمیسیون موارد خاص استانی با ادامه تحصیل دانشجوی اخراجی مخالفت کند، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو در نیمسال مذکور ملغی شده و مسئولیت هرگونه اتلاف وقت و هزینه مالی بر عهده دانشجو بوده و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. لازم به ذکر است ارسال پرونده دانشجو به کمیسیون موارد خاص فقط با صلاحدید شورای آموزشی دانشگاه صورت می‌گیرد.

18- آیين نامه های آموزشی روی وب سايت دانشگاه قرار دارد. اطلاع از کليه مقررات آموزشی از وظايف دانشجوست. با توجه به اينکه برای انتخاب واحد به دانشجو اختيار تمام داده شده است؛ مسئولیت رعایت کلیه قوانین آموزشی نيز با دانشجو می باشد و هر زمانی از تحصیل مشخص شود که دانشجو شرایط ادامه تحصیل را نداشته است، دانشگاه می‌تواند از ادامه تحصیل دانشجو و یا صدور مدرک فارغ التحصیلی وی ممانعت بعمل آورد.

19- توصيه مي شود دانشجويان گرامی درانتخاب واحد ترمهای مختلف طوری برنامه ريزی نمايند که درترم آخر به مشکل برنخورند. زيرا همه درسها درهمه ترمها ارائه نمي‌گردد. بسيار اتفاق افتاده است که يک دانشجو بدليل برنامه ريزی نامناسب به خاطر يک درس، با يک ترم تاخير فارغ التحصيل شده است. با توجه به اينکه درانتخاب واحد، دانشجو اختيار کامل دارد، مسئوليت اينگونه مشکلات نيز با دانشجو مي باشد و دانشگاه ملزم به ارائه همه دروس در تمام ترمها نيست.

20- اداره خدمات آموزشی در ایام ثبت نام، آمادگی رفع مشکلات احتمالی دانشجویان را داشته و در صورتیکه از طریق اینترنت در امر ثبت نام مشکلی داشته باشید، به صورت حضوری به کارشناسان این اداره مراجعه نمایید.

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

نظر
لینک مطلب :