اخبار اخبار

«بازگشت

افتتاحیه جشنواره سیار، اتاق روشن قم

اتاق تاریکِ کانون «معماری و شهر» که برای حدود سه سال در موزۀ هنرهای معاصر تهران در قلب تهران برپا بود‌، در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه 1397 طی رویدادی هماهنگ به میزبانی چهارده شهر از سراسر ایران پا از خانۀ همیشگی خود فراتر می‌گذارد تا امکانی فراهم آورد برای تماشای تصاویر و تجربه‌های متنوع پیرامون موضوع معماری و شهر.
«جشنوارۀ سیار» قصد دارد روزنه‌ای باشد به جهانِ واقعیِ بیرون از «اتاق تاریک» تا تصویری تا حد امکان با وضوح از شهرها، معماری و به طور کلی محیط‌های ‌انسان‌ساخت بازبتاباند.
گروه معماری دانشگاه شهاب دانش قم با همراهی موسسه ایوان‌خانه مهر از تاریخ 21ام تا 26ام اردیبهشت‌ماه میزبان این رویداد مهم در شهر قم است
.

نظر
لینک مطلب :