اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری ورکشاپ های گروه معماری و هنر در هفته ای که گذشت


سمینار  آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری "با محوریت مباحث ایستایی و فن ساختمان "توسط سرکار خانم  آزادیان
فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد انرژی معماری دانشگاه تهران  چهارشنبه 3 آذر برگزار شد.

ورکشاپ تخصصی «یک فنجان اسکیس مهمان ما باشید» با حضور جمعی از دانشجویان معماری علاقه مند استان قم
و با تدریس جناب آقای دکتر ایوب علی نیا، شنبه ٦ آذر در دانشگاه شهاب دانش قم برگزار شد.

چند نمونه از شیت های اسکیس انجام شده در ورکشاپ،
شنبه  6آذرماه - دانشگاه شهاب دانش قم

سومین ارائه ی برترین پایان نامه های گروه معماری و هنر یکشنبه 7 آذر توسط سرکار خانم خراسانی با راهنمایی جناب آقای مهندس صیرفیان پور
با موضوع "طراحی مسکن پایدار در شهر قم" با شرکت جمعی از دانشجویان گرامی برگزار شد.

نظر
لینک مطلب :