اخبار اخبار

«بازگشت

ثبت نام مسابقات والیبال دختران و تنیس روی میز

آئیین نامه مسابقات والیبال دختران

داخلی دانشگاه شهاب دانش

تذکرات:

1- هر تیم شامل 10 نفر می‌باشد (یکی از نفرات به عنوان نماینده تیم مشخص شود)

2- تیم‌ها بایستی با لباس ورزشی در مسابقات حاضر شوند.

3- بازی‌ها در سه گیم25 تایی برگزار می‌گردد و چرخش ندارد.

4- ورودی هر تیم مبلغ 000/40 تومان می‌باشد.

5- ارائه کارت دانشجویی اعضای تیم در زمان تحویل آلبوم

6- اعتراض به داوران و رفتار غیر ورزشی و دور از شأن دانشجو، معرفی به کمیته انضباطی را در پی خواهد داشت.

7- مهلت ثبت‌نام تیم‌ها تا تاریخ دوشنبه 06/02/97 می‌باشد.

8- زمان برگزاری مسابقات خانم‌ها 19/02/1397 می‌باشد.

9- دانشجو در ترم جاری در حال تحصیل باشد.

10- هر دانشجو فقط حق عضویت در یک تیم را خواهد داشت.

11- مراسم قرعه کشی بازی‌ها با حضور نماینده (در صورت تمایل) تیم‌ها  روز سه شنبه 11/02/97 ساعت 11:30 در اتاق مدیریت دانشجویی برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

 

آئیین نامه مسابقات تنیس روی میز

 

1-  دانشجو در ترم جاری در حال تحصیل باشد.

2-  عدم حضور در وقت مسابقه به منزله باخت در مسابقه می‌باشد.

3-  اعتراض به داوران و رفتار غیر ورزشی و دور از شأن دانشجویی، معرفی به کمیته انضباطی را در پی خواهد داشت.

4-  مهلت ثبت نام تا تاریخ 06/02/1397 می‌باشد.

5-  زمان برگزاری مسابقات خانم‌ها 22/02/1397 می‌باشد.

6-  زمان برگزاری مسابقات آقایان 19 و 20 اردیبهشت 97 می‌باشد.

7-   مسابقات تنیس روی میز در سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار می‌شود.

 

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://stud.openuniv.ir/sport.php

 

نظر
لینک مطلب :