اخبار اخبار

«بازگشت

دانشجویان ورودی 92 دارای نقص مدرک ثبت نام ( کارشناسی ناپیوسته)

دانشجويانی که اسامی آنها در لینک رشته های زیر آمده است، مي بايست هرچه سريعتر جهت تکميل مدارک خود به اداره کل آموزش مراجعه کنند. درصورت عدم مراجعه، از حضور آنان در امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصیلی 93-92 و ثبت نام و انتخاب واحد آنان در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 ممانعت به عمل خواهد آمد.


مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

مهندسي تكنولوژي عمران - عمران

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

علمی کاربردی معماري

مهندسي تكنولوژي كنترل- گرايش ابزاردقيق

عملی کاربردی حسابداری

نظر