اخبار اخبار

«بازگشت

دانشجویان ورودی92 دارای نقص مدرک ثبت نام (کارشناسی پیوسته)

دانشجويان زير مي بايست هرچه سريعتر جهت تکميل مدارک خود به اداره کل آموزش مراجعه کنند. درصورت عدم مراجعه، از حضور آنان در امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصیلی 93-92 و ثبت نام و انتخاب واحد آنان در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 ممانعت به عمل خواهد آمد.

نظر
لینک مطلب :