اخبار اخبار

«بازگشت

زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم

دانشجویان گرامی می توانند برنامه زمانی حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 را از این لینک دریافت نمایند. لازم به ذکر است که این برنامه زمانی، توسط اساتید محترم به اداره آموزش اعلام شده و در صورت عدم حضور استاد، هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره آموزش نخواهد بود.

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان می توانند به صورت غیرحضوری و از طریق کارتابل برای استاد درس خود پیام بگذارند.

نظر