اخبار اخبار

«بازگشت

ساعت کاری اداره آموزش در ایام امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در بازه زمانی امتحانات پایان ترم از روز یکشنبه 17 دی ماه تا روز دوشنبه 2 بهمن ماه 96، کلیه امور آموزشی غیر مرتبط با امتحانات فقط در صورت ضرورت و با تاخیر انجام می پذیرد و ساعت پاسخ گویی به دانشجویان در این بازه زمانی از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 15 می باشد.

نظر
لینک مطلب :