اخبار اخبار

«بازگشت

ساعت کاری اداره آموزش در ایام امتحانات پایان ترم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در بازه زمانی امتحانات پایان ترم از روز شنبه 18 دی ماه تا روز پنجشنبه 30 دی ماه 95، کلیه امور آموزشی فقط در صورت ضرورت و با تاخیر انجام می پذیرد و ساعت پاسخ گویی به دانشجویان در این بازه زمانی از ساعت 8 تا 12 و 13:30 تا 15:30 می باشد.

نظر