اخبار اخبار

«بازگشت

فراخوان همکاری دانشجویان در طرح پژوهشی

⚜⚜ فراخوان همکاری دانشجویان در طرح پژوهشی⚜⚜

عنوان طرح پژوهشی : ساخت اینورتر صنعتی

دانشگاه شهاب دانش به سرپرستی اعضای هیات علمی در نظر دارد از دانشجویان علاقه مند و واجد شرایط دعوت به همکاری در طرح پژوهشی ساخت اینورتر صنعتی به عنوان پایان نامه خود نماید.

مزایای شرکت در چنین طرح های پژوهشی برای دانشجویان علاوه بر انجام پایان نامه خود در این راستا، ایجاد رزمه پربار علمی، استخراج مقاله جهت پایان نامه ومزایای مادی می باشد.

ازبین دانشجویانکسانی که دارای امتیازات زیر باشند در اولویت هستند و رزومه و درخواست خود را به آدرس زیر همراه با شماره تماس خود ارسال کنند.

( innovation.shahabuni@gmail.com)

 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد

 آشنا به طراحی مدارات مجتمع کنترلی به خصوص تولید پالس

 آشنا به تحلیل مدارات مجتمع به کار رفته در مدارهای کنترل صنعتی و کنترل از راه دور

 

2- دانشجوی کارشناسی ترجیحا قدرت

آشنا با طراحی و ساخت مدارات الکترونیک صنعتی شامل درایورهایAC، اینورترها و سیکلوکانورترها

 

3- دانشجوی کارشناسی ترجیحا الکترونیک

آشنا با مدارات چاپی الکترونیک و رسم شماتیک مدار

آشنا با مدارات مجتمع کنترلی خصوصا آی سی های تولید پالس ومدارهای کنترل از راه دور

نظر
لینک مطلب :