اخبار اخبار

«بازگشت

لیست دانشجویان داری نقص مدرک نظام وظیفه

قابل توجه دانشجویان آقا

با توجه به نقص مدرک نظام وظیفه دانشجویان ذیل، تا تاریخ 14 دی 96 فرصت دارند جهت پیگیری و رفع مشکل نظام وظیفه به اتاق نظام وظیفه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و پیگیری از شرکت در امتحانات پایان ترم ایشان ممانعت می‌شود.

لیست دانشجویان

نظر