اخبار اخبار

«بازگشت

مسابقات استانی برنامه نویسی دانشجویی ACM

دومین دوره مسابقات استانی برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه شهاب دانش

تاریخ ثبت نام مسابقه از تاریخ ٢٣ بهمن تا ٣ اسفند ماه میباشد.

آدرس سایت مسابقه
acm.shahabdanesh.ac.ir

 

صفحه اینستاگرام مسابقه
https://www.instagram.com/acm.shahabdanesh/

 

کانال اطلاع رسانی مسابقه:
https://t.me/acm_shahabdanesh

نظر
لینک مطلب :