اخبار اخبار

«بازگشت

مسیرهای مختلف ساختمان جدید موسسه در پردیسان

با توجه به تلاش شهرداری منطقه در تکمیل بلوار شهروند مسیرهای دسترسی به موسسه آموزش عالی شهاب دانش به ترتیب سهولت دسترسی در زیر آمده است

الف -  ورودی اصلی پردیسان (خیابان دانشگاه)، انتهای بلوار شهروند(میدان اول سمت راست)، تقاطع بلوار امامت

ب- بلوار غدیر روبروی بوستان غدیر(ورودی سوم پردیسان)، انتهای بلوار امامت، تقاطع بلوار شهروند، موسسه آموزش عالی شهاب دانش

ج بلوار غدیر (ورودی دوم پردیسان)، بلوار بهشت، بلوار امامت، تقاطع بلوار شهروند، موسسه آموزش عالی شهاب دانش.

 

نظر
لینک مطلب :