اخبار اخبار

«بازگشت

ورک شاپ «از کانسپت تا فاز دو»

انجمن علمی گروه معماری و هنر برگزار می کند:

ورک شاپ «از کانسپت تا فاز دو»
مدرس: مهندس پرهام مرادی
زمان: شنبه ۲۲ آبان، ساعت ۱٠ _ ۱۴
مکان: دانشگاه شهاب دانش
جهت رزرو «یک» را به شماره ۵٠٠٠۱۲۱۲۱۲۱۸۳  ارسال نمایید .

نظر
لینک مطلب :