اخبار اخبار

«بازگشت

گزارش هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

هجدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در آذر ماه سال 96 برگزار گردید. گزارش حضور دانشگاه شهاب دانش در این رویداد، در این فایل قابل مشاهده است.

نظر
لینک مطلب :