اخبار اخبار

«بازگشت

گزارش همایش گرایش های کارشناسی ارشد عمران

همايش معرفى گرايش هاى كارشناسى ارشد مهندسى عمران روز پنجشنبه 4 آذر ماه 1395 با سخنرانى چند تن از اساتيد و اعضاى هيئت علمى و حضور پر شور دانشجويان علاقه مند در آتليه 2 موسسه برگزار گرديد.

در ابتدا، همايش با سخنرانى دكتر حامدى در ارتباط با گرايش راه و ترابرى آغاز گرديد. سپس دكتر آرزومندى صحبت هايى راجب گرايش سازه، دكتر كلانترى گرايش زلزله، مهندس صادقى گرايش خاك و ژئوتكنيك و در ادامه دكتر كريمايى در رابطه با گرايش هيدروليك و سازه هاى آبى توضيحاتى ارائه و به سوالات دانشجويان پاسخ دادند.

در حين برنامه، دانشجويان با فعاليت هاى انجام شده توسط انجمن علمى و همچنين فعاليت هاى پيش رو آشنا گرديده و از دانشجويان علاقه مند براى شركت در اردوى يك روزه سد كوچرى و كلاس هاى نرم افزار هاى مهندسى عمران، ثبت نام به عمل آمد.

در حاشيه مراسم نيز از اساتيد و دانشجويان گرامى، نظر خواهى گشته و ايشان پيشنهادات و انتقادات خود را در جهت ارتقا و پيشرفت فعاليت هاى آتى در اختيار دانشجویان  قرار دادند.

نظر
لینک مطلب :