اخبار اخبار

«بازگشت

انتخاب واحد غیرحضوری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 95-96

1.      ثبت نام و انتخاب واحد غیرحضوری (از طریق اینترنت) دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد براینیمسال اول سال تحصیلی 96-95از روز سه شنبه مورخ 95/06/09 تاپایان روز جمعه مورخ 95/06/12 طبق جدول زمان بندی موجود در وبسایت موسسه صورت مي‌گيرد.

2.    يادآوری مي‌گردد عدم تکميل مراحل ثبت نام در روزهای اعلام شده، به منزله انصراف از تحصيل است و امکان حذف و اضافه فقط برای دانشجویانی میسر می‌شود که در ثبت نام اولیه حداقل واحد مجاز را اخذ کرده باشند.

تذکر: مرجع انتخاب واحد دانشجو - در مورد واحدها، روزهای کلاسی، روز و ساعت امتحان- وضعیت پورتال دانشجو پس از حذف و اضافه می باشد. لذا دانشجو موظف است پس از اتمام حذف و اضافه، برای گرفتن پرینت واحدها از طریق پورتال اقدام کند.

3.      لازم به توجه است پورتال آموزشی دانشجویان زیر بسته می باشد:

3-1 دانشجویان ورودی بهمن 92و ماقبل

دانشجویان فوق با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیلی، الزامیست در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس - www.msrt.ir  سامانه خدمات آموزشی- سامانه شورای بررسی موارد خاص، ثبت نام نموده با در دست داشتن برگه کدرهگیری  حداکثر تا پایان شهریور ماه 95 جهت درخواست ارسال مدارک به کمیسیون موارد خاص استان برای تمدید سنوات ( ترم 6 ) به دفتر تحصیلات تکمیلی موسسه مراجعه نمایند.

تذکر: براساس ماده 15 آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، طول مدت دوره حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است. افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا 2.5 سال مجاز است . بنابراین دانشجویان ورودی مهر 93  برای دریافت مجوز ثبت نام ترم 5، الزامیست فرم مجوز ثبت نام ترم 5 را از لینک مربوطه دریافت نموده بعد از امضای استاد محترم راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل نمایند تا پورتال شان جهت انتخاب واحد باز شود.

4.    براساس ماده 7  آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، تعداد واحدهای درسی که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی اخذ نماید حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد (ورودی های ماقبل 94)  و حداقل 8 واحد و حداکثر 14 واحد (ورودی 94)   است.

5.      براساس آئین نامه مصوب وزارت علوم، دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد باید 32 واحد به شرح ذیل اخذ نمایند:

5-1 تعداد 24 واحد نظری (شامل 8 درس 3 واحدی)

تذکر1 (ورودی های ماقبل 94):

دانشجویان رشته مهندسی برق الزامیست حداقل 3 درس از این 8 درس را از دروس اصلی و مابقی را از دروس تخصصی- اختیاری اخذ نمایند.

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران الزامیست حداقل 4 درس از این 8 درس را از دروس اصلی و مابقی را از دروس تخصصی- اختیاری اخذ نمایند.

تذکر2(ورودی 94):

دانشجویان رشته مهندسی برق الزامیست 2 درس دروس تخصصی الزامی را انتخاب، از بین 4 درس دروس تخصصی انتخابی  2 درس را اخذو مابقی را از دروس تخصصی- اختیاری انتخاب نمایند.

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران الزامیست حداقل 4 درس از این 8 درس را از دروس اصلی و مابقی را از دروس تخصصی- اختیاری اخذ نمایند.

5-2  سمینار (2 واحدی)

5-3  پروژه (6 واحدی)

6.    علاوه بر دروس فوق، دانشجویانی که دروس مربوط به رشته قبولی شان که در جدول ذیل آمده است را در مقطع کارشناسی نگذرانده اند الزامیست این دروس را به عنوان دروس جبرانی  اخذ نمایند.(ورودی 94)

رشته

دروس جبرانی

مهندسی برق- کنترل

1-       اصول کنترل مدرن

2-       کنترل دیجیتال

مهندسی برق- الکترونیک

1-       فیزیک الکترونیک

2-       الکترونیک 3

مهندسی برق- سیستم های قدرت

مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

(اخذ دو درس از بین سه درس ذکر شده)

1-       ماشین های الکتریکی 3

2-       تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2

3-       الکترونیک صنعتی

مهندسی برق- مخابرات سیستم

1-       پردازش سیگنال دیجیتال

2-       مخابرات دیجیتال

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

(اخذ دو درس از بین شش درس ذکر شده)

1-       نظریه زبان ها و ماشین ها

2-       پایگاه داده ها

3-       مهندسی نرم افزار

4-       معماری کامپیوتر

5-       طراحی الگوریتم ها

6-       سیستم های عامل

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

(اخذ دو درس از بین شش درس ذکر شده)

1-    مبانی هوش محاسباتی

2-       اصول رباتیکز

3-       سیگنال ها و سیستم ها

4-       مبانی بینائی کامپیوتر

5-       هوش مصنوعی و سیستم های خبره

6-       مبانی پردازش زبان و گفتار

7-       طراحی الگوریتم

مهندسی عمران- سازه

1-       مقاومت مصالح

2-       تحلیل سازه ها(1)

3-       مکانیک خاک

4-       طراحی سازه های بتن آرمه (1)

4-       طراحی سازه های فولادی (1)

(یکی از این دو درس)

مهندسی عمران- زلزله

1-     تحلیل سازه ها(1)

2-     مکانیک خاک

3-     اصول مهندسی زلزله و باد

4-       طراحی سازه های بتن آرمه (1)

4-       طراحی سازه های فولادی (1)

(یکی از این دو درس)

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

1-       تحلیل سازه ها(1)

2-       مکانیک خاک

3-       مکانیک سیالات

4-       طراحی سازه های بتن آرمه (1)

 

7.      دانشجویانی که ترم های گذشته درس پروژه را اخذ نموده اند تا زمانی که از پروژه دفاع نکرده اند الزامی است هر ترم ثبت نام نموده و درس پروژه راتمدید نمایند.

8.     اخذ درس پروژه و تمدید پروژه در زمان حذف و اضافه و با تحویل فرم شماره1 (اخذ/ تمدید پایان نامه) به دفتر تحصیلات تکمیلی امکان پذیر می باشد. شرط لازم جهت اخذ درس پروژه ارائه پروپوزال و جهت تمدید پروژه تکمیل فرم گزارش پیشرفت، تائید آن توسط استاد محترم راهنما و ارائه آن به دفتر تحصیلات تکمیلی موسسه می باشد.

نظر
لینک مطلب :