اخبار اخبار

«بازگشت

ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

قابل توجه دانشجويان گرامی

ارزيابي اساتید دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 از طريق پورتال آموزشی از روز یکشنبه مورخ 28 آذر ماه 1395 لغایت جمعه مورخ 10 دی ماه 1395 انجام مي‌گردد. توجه به نكات زير ضروری است:

1- ارزيابي کليه دروس ثبت نامي براي تمامي دانشجويان الزامي است و در صورت عدم انجام، مشاهده كارت ورود به آزمون (و در نتیجه شرکت در امتحانات پایان ترم) امکان­پذير نخواهد بود.

2- با توجه به نقش بسيار مهم شما در ارزيابي كيفي فعاليت­ هاي آموزشي موسسه، خواهشمند است با ارزشيابي درست و ارائه راهكارها و پيشنهادهاي مناسب، ما را در جهت بهبود برنامه­ ريزي و بالا بردن كيفيت علمي موسسه بر مبناي ارتقاء عملكرد اساتيد ياري رسانيد.

3- پاسخ هاي شما بدون ثبت اطلاعات فردي، ذخيره و مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

4- خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزيابي نماييد.

اداره کل آموزش

نظر
لینک مطلب :