اخبار اخبار

«بازگشت

گردهمایی معاونین فرهنگی منطقه چهار کشور در شهاب دانش

 

جلسه هم اندیشی روز چهارشنبه مورخ 95/10/8به میزبانی موسسه آموزش عالی شهاب دانش  تحت عنوان دبیرخانه معاونین فرهنگی منطقه 4 کشور  با حضور فعال رئیس و معاونین موسسه برگزار گردید. منطقه چهار کشور شامل پنجاه موسسه از  استان های قم، قزوین، مرکزی و همدان هستند.

بخش تخصصی این گردهمایی با جلسه سخنرانی آقای صلواتی از همکاران مرکز مشاوره آغاز شد و با جلسه هم اندیشی معاونین فرهنگی با هدف ارتقاء برنامه فرهنگی منطقه ادامه یافت . در جلسه بعد از ظهر  آقای دکتر یوسفی از اساتید دانشگاه با موضوع  محافظت دانشجویان از آسیب های اجتماعی  انجام شد.

در پایان با قرائت جمع بندی نکات وصورت جلسه برنامه فرهنگی یک ساله منطقه چهار مصوب گردید.

 

نظر
لینک مطلب :