اخبار اخبار

«بازگشت

شرایط پرداخت بن کتاب نمایشگاه کتاب ۹۷

شرایط پرداخت بن کتاب نمایشگاه کتاب ۹۷ مشخص شد.

🔹در این دوره از نمایشگاه برای دانشجویان مبلغ صد هزار تومان بن خرید کتاب تخصیص داده شده است که ۶۰ درصد آن (معادل ۶۰ هزار تومان) از سوی دانشجو و ۴۰ درصد آن ( معادل ۴۰ هزار تومان) را معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد کرد.

🔹این بن تخفیف برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مبلغ دویست هزار تومان در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد آن از سوی اساتید و ۳۰ درصد آن از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین خواهد شد.

🔹این معاونت علاوه بر حمایت از اساتید دانشگاه‌ها ، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با تخفیف حداکثر ۲۵ درصد از دانشگاه‌ها،  و مراکز علمی و پژوهشی و کتابخانه‌ها نیز حمایت خواهد کرد.

نظر
لینک مطلب :