اخبار اخبار

«بازگشت

ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

قابل توجه دانشجويان گرامی

ارزيابي اساتید دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از طريق پورتال آموزشی از روز شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1397 لغایت جمعه مورخ 11 خرداد ماه 1397 انجام مي‌گردد. توجه به نكات زير ضروری است:

1- ارزيابي کليه دروس ثبت نامي براي تمامي دانشجويان الزامي است و در صورت عدم انجام، مشاهده كارت ورود به آزمون (و در نتیجه شرکت در امتحانات پایان ترم) امکان­پذير نخواهد بود.

2- با توجه به نقش بسيار مهم شما در ارزيابي كيفي فعاليت­ هاي آموزشي دانشگاه، خواهشمند است با ارزشيابي درست و ارائه راهكارها و پيشنهادهاي مناسب، ما را در جهت بهبود برنامه­ ريزي و بالا بردن كيفيت علمي دانشگاه بر مبناي ارتقاء عملكرد اساتيد ياري رسانيد.

3- پاسخ هاي شما بدون ثبت اطلاعات فردي، ذخيره و مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

4- خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزيابي نماييد.

اداره کل آموزش

نظر
لینک مطلب :