اخبار اخبار

اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 96-95
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
انتخاب واحد غیرحضوری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 95-96
انتخاب واحد غیرحضوری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 95-96 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96
ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 10 - 6 از 605 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 121