اخبار اخبار

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
تبریک سالروز 22 بهمن
تبریک سالروز 22 بهمن در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-95
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 96-95
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 10 - 6 از 608 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 122