اخبار اخبار

ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
از غرفه شهاب دانش در نمایشگاه فناوری و فن بازار دیدن نمایید
از غرفه شهاب دانش در نمایشگاه فناوری و فن بازار دیدن نمایید در مورد بیشتر بخوانید »
انتخاب عضو هیات علمی موسسه به عنوان پژوهشگر برتر استان
انتخاب عضو هیات علمی موسسه به عنوان پژوهشگر برتر استان در مورد بیشتر بخوانید »
دستاوردهای پژوهشی موسسه آموزش عالی شهاب دانش
دستاوردهای پژوهشی موسسه آموزش عالی شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
تنها سهمیه مسابقات ACMدانشگاه شریف در قم برای شهاب دانش
تنها سهمیه مسابقات ACMدانشگاه شریف در قم برای شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 15 - 11 از 594 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 119