اخبار اخبار

زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم
زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم در مورد بیشتر بخوانید »
تمدید مهلت ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول 95-96
تمدید مهلت ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول 95-96 در مورد بیشتر بخوانید »
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایانترم نیمسال اول 96-95
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایانترم نیمسال اول 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
گردهمایی معاونین فرهنگی منطقه چهار کشور در شهاب دانش
گردهمایی معاونین فرهنگی منطقه چهار کشور در شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
کسب سطح 3 اختراعات بنیاد ملی نخبگان، توسط موسسه شهاب دانش
کسب سطح 3 اختراعات بنیاد ملی نخبگان، توسط موسسه شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 15 - 11 از 602 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 121