اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسري سال 1397
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسري سال 1397 در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال اول 98-97
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال اول 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
تمدید مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع سال 97
تمدید مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع سال 97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 98-97
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 33 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 7