اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی
قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی در مورد بیشتر بخوانید »
اعلام تاریخ تحویل پروژه کارشناسی ناپیوسته حسابداری نیمسال اول96/97
اعلام تاریخ تحویل پروژه کارشناسی ناپیوسته حسابداری نیمسال اول96/97 در مورد بیشتر بخوانید »
اعلام تاریخ تحویل پروژه مهندسی صنایع نیمسال اول96/97
اعلام تاریخ تحویل پروژه مهندسی صنایع نیمسال اول96/97 در مورد بیشتر بخوانید »
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم 961
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم 961 در مورد بیشتر بخوانید »
ساعت کاری اداره آموزش در ایام امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96
ساعت کاری اداره آموزش در ایام امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 نتیجه