اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-97
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-97 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 97-96
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 97-96 در مورد بیشتر بخوانید »
جدول زمان بندي ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
جدول زمان بندي ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 11 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 3