اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر اطلاعیه ها

تغییر ساعت كاري و حضور پرسنل دانشگاه
تغییر ساعت كاري و حضور پرسنل دانشگاه در مورد بیشتر بخوانید »
آدرس جدید وبسایت دانشگاه
آدرس جدید وبسایت دانشگاه در مورد بیشتر بخوانید »
قهرمانی تيم فوتبال شهاب دانش درمسابقات بين دانشگاهي استان
قهرمانی تيم فوتبال شهاب دانش درمسابقات بين دانشگاهي استان در مورد بیشتر بخوانید »
کانال اطلاع رسانی دانشگاه شهاب دانش در پیام رسان سروش
کانال اطلاع رسانی دانشگاه شهاب دانش در پیام رسان سروش در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در پایان سال 96
اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در پایان سال 96 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 نتیجه