معرفی و برنامه ها معرفی و برنامه ها

عمده برنامه های فرهنگی كه توسط این مدیریت در سطح دانشگاه برگزار می گردند عبارتند از :

 

1- جشن ها و اعیاد مختلف مذهبی یا ملی

2- اردوهای داخلی استانی و خارج استانی ویژه دانشجویان

3- بازدیدهای یك روزه از مراكز مختلف فرهنگی ، اجتماعی و نمایشگاه ها و ....

4- برگزاری همایش ها و جشنواره های دانشگاهی و كشوری

5- برگزاری مسابقات سراسری قرآن ( ویژه كاركنان ، اساتید و دانشجویان )

6- برپایی مراسم به مناسبتهای مذهبی ( شبهای قدر ، محرم و صفر و ... )

9- مشاركت در اجرای برنامه های فرهنگی با سایر نهادهای متولی امور فرهنگی در دانشگاه

10- اعزام دانشجویان برگزیده به جشنواره ها و مسابقات كشوری

11- ساماندهی امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

12- برگزاری انتخابات كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

13-حمایت وراه اندازی سایت  نشریات دانشجویی

13- حضور فعال در هیأت نظارت بر تشكل های اسلامی –سیاسی

14- برنامه ریزی كلان فرهنگی دانشگاه با حضور فعال در شورای فرهنگی دانشگاه

15- همكاری با سایر مدیریت ها ( مدیریت دانشجویی و تربیت بدنی )

16-حمایت از فعالیت تشكلهای اسلامی

17- حمایت از فعالیت كانون های فرهنگی –هنری

18- حمایت از فعالیت انجمن های علمی دانشجویی وشوراهای صنفی