حداقل پرداختی در نیمسال جاری حداقل پرداختی در نیمسال جاری

حداقل پرداختی دانشجویان در سال تحصیلی 97-98 به شرح ذیل می باشد:

ضمنا از قبول تقسیط شهریه برای کلیه دانشجویانی که در ترم های گذشته چک برگشتی داشته اند، معذور می باشیم.

لازم به توضیح است که منظور از حداقل پرداختی، مبلغ لازم جهت پرداخت در ابتدای ترم و در زمان ثبت نام است. میزان دقیق شهریه شما بعد از حذف و اضافه تعیین می گردد و  چنانچه شهریه شما کمتر از مقدار حداقل پرداختی شد، می توانید بلافاصله بعد از حذف و اضافه درخواست استرداد مابه التفاوت را بنمایید.