مدیر گروه مدیر گروه

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و : IT

جناب آقای مهندس سید علی صحفی

 

تحصیلات

کارشناسی -دانشگاه شهید باهنر کرمان - علوم کامپیوتر -شهریور ماه 1386

کارشناسی ارشد - دانشگاه قم -مهندسی ITگرایش تجارت الکترونیک –اسفندماه 1388

دانشجوی دکتری مهندسیIT(تجارت الکترونیک)-دانشگاه قم- از سال 1393 تاکنون

برنامه زمانی حضور آقای مهندس صحفی سمت در موسسه: مدیر گروه کامپیوتر نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95
شنبه 9:15 الی 11:15 11:15 الی 13:15 13:00 الی 13:30 13:30 الی 14:30  
انجام امور آموزشی مراجعه دانشجویی نهار و استراحت انجام امور آموزشی  
دفتر مدیر گروه دفتر مدیر گروه   دفتر مدیر گروه  
یکشنبه 8:15 الی 11:15 11:15 الی 13:15 13:15 الی 14:00 14:00 الی 15:15 15:15 الی 18:15
طراحی شی گرا روش پژوهش نهار و استراحت انجام امور آموزشی MIS
کلاس کلاس   دفتر مدیر گروه کلاس
دوشنبه 9:15 الی 11:15 11:15 الی 13:00 13:15 الی 15:15    
انجام امور آموزشی مراجعه دانشجویی روش پژوهش    
دفتر مدیر گروه دفتر مدیر گروه کلاس    
پنجشنبه 8:15 الی 11:15 11:15 الی 13:00 13:00 الی 13:30 13:30 الی 14:30  
هوش مصنوعی مراجعه دانشجویی نهار و استراحت انجام امور آموزشی  
کلاس دفتر مدیر گروه   دفتر مدیر گروه  

 

آدرس ایمیل: sohofi.univ@gmail.com

شماره داخلی163

زمینه‌های فعالیت

تجارت الکترونیک -سیستم‌های پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فروش و بازاریابی الکترونیکی، داده‌کاوی

مشاوره -مشاوره فناوری اطلاعات، مشاوره تبلیغات و بازاریابی

مدیریت -مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه