مدیر گروه مهندسی برق- قدرت و انتقال و توزیع مدیر گروه مهندسی برق- قدرت و انتقال و توزیع

مدیر گروه:

سرکار خانم مهندس شفیعی راد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی برق- قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور 1389

کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل، دانشگاه صنعتی شریف، تیر ماه 1391

دانشجوی دکتری مهندسی برق- کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریور 1394 تا کنون

 آدرس پست الكترونيكي:   Marjan.Shafiee@yahoo.com

شماره داخلی :160

 

برنامه حضور خانم مهندس شفیعی راد

مدیر گروه مهندسی برق، کارشناسی قدرت و انتقال-توزیع، کاردانی برق صنعتی و تاسیسات

 

15/15 الی 16

45/13 الی 15/15

45/12 الی 45/13

15/11 الی 45/12

15/8 الی 15/11

روز / ساعت

انجام امور گروه

کلاس

 (سیستم های کنترل خطی)

***

کلاس

 (سیستم های کنترل خطی)

کلاس

(سیستم های کنترل خطی)

سه­ شنبه

انجام امور گروه

انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

***

انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

کلاس

 (ریاضیات مهندسی)

چهار­­شنبه

انجام امور گروه

انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

***

انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

پنج­شنبه

دانشجویان محترم:

                   می‌توانید سوالات و نقطه نظرات خود را از طریق پست الکترونیک به نشانی Marjan.shafiee@yahoo.comمطرح نمایید.