اساتید مقطع کارشناسی ارشد اساتید مقطع کارشناسی ارشد

اسامی اساتید هیئت علمی تمام وقت مقطع کارشناسی ارشد:

نام نام خانوادگی
مرتضی خائف
محمد

رحمانی قصبه

سید امین  سلامتیان
اردشیر دیلمی
مهدی آرزومندی
محمد جواد  خوش گفتار
گلنوش عبائی
کاوه پاشایی
علیرضا صداقتی
محمد مردانی
مهدی رضایی استخروئیه
آرمان صفائی
روح اله شفائی
محمدرضا یزدانی کاشانی
مجید  رمضانی
محمد سیرانی
علیرضا عاطفت دوست

 

 

اسامی اساتید هیئت علمی پاره وقت مقطع کارشناسی ارشد:

 

 

نام نام خانوادگی
سید امیر اصغری توچائی
مجتبی پیشوائی
سید حمید فتحی
حسن  طاهری قزوینی
محمد باقر شمس الهی
محمد اعظم  خسروی
مهدی حمزه نژاد
محمد منان رئیسی
احسان آریانیان
داريوش دیدبان
امين دهدشت حیدری
جواد دیواندری
علي محمد رنجبر کرمانی
حميدرضا عباسی فردوئی
عمادالدين فاطمی زاده
اميد فرجی
علي مطیع نصرابادی
محمدمهدي همایون پور
عبدالحمید قنبران
علی شرقی
مسعود ملکزاده
مجتبی  کریمائی طبرستانی