اساتید اساتید

اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه:

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه شهاب دانش

دانش آموخته دانشگاه اراک

آقای مهندس  سيد محمد حسين حداد

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه شهاب دانش

دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای مهدی ساده وند

 

برخی اساتید هیات علمی مدعو موسسه:

ردیف

نام خانوادگي

رشته تحصیلی

مدرک تحصيلي

1

سعید جهاندوست

ریاضی محض

دکتری

2

ليدا ابراهيمي

ریاضی

دکتری

3

اعظم يوسف زاده عيني

ریاضی محض - آنالیز

دانشجوی دکتری

4

آمنه مرتضائي

ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

دانشجوی دکتری

5

حسين عرب

ریاضی کاربردی

دانشجوی دکتری

6

حميد اسپيد

ریاضی محض

دانشجوی دکتری

7

رامين نصيري قرقاني

ریاضی محض - جبر

دانشجوی دکتری

8

مقداد خليفه شوشتري

فيزيك گرايش هسته اي

دانشجوی دکتری

9

عليرضا احمدي

فیزیک- ذرات بنيادي

دانشجوی دکتری

10

محسن مهرعلي ورجاني

ریاضی

دانشجوی دکتری

11

محمد مولوي

فیزیک - حالت جامد

دانشجوی دکتری

12

سعيد علائي

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

13

زینب جوادی

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

14

محمد هادي رستمي قرباني

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

15

اكبر مختاري

فیزیک

کارشناسی ارشد

16

تكتم برغمدي

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

17

زيبا روحي نيا

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

18

زينب شولي

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

19

سمانه ميرزائي

رياضي كاربردي-آناليز عددي

کارشناسی ارشد

20

محمد اميرخاني منفرد

ریاضی کاربردی - آنالیزعددی

کارشناسی ارشد

21

محمد جواد كاوياني نيا

فیزیک - هسته ای

کارشناسی ارشد

22

مسلم جابري دهاقاني

مهندسي هسته اي - راكتور

کارشناسی ارشد

23

اشرف حاجي علو زرنق

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

24

مصطفي ستار

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

25

محمدرضا جنگروئی

فیزیک محض

کارشناسی ارشد

26

محمد پورگلستاني

فیزیک - حالت جامد

کارشناسی ارشد

27

سمانه فرجي

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

28

زهره شرف الدين يزدي

ریاضی محض - جبر

کارشناسی ارشد

29

فاطمه خجسته

ژئوفيزيك-لرزه شناسي

کارشناسی ارشد

30

معصومه گلشني ايد

فوتونيك-مخابرات

کارشناسی ارشد

31

سيده متين میرفصیح

رياضي محض-گرايش هندسه

کارشناسی ارشد

32

مريم السادات حسینی بیان

رياضي كاربردي

کارشناسی ارشد

33

حمید جمالی به جو

رياضي كاربردي

کارشناسی ارشد