اطلاعیه ها اطلاعیه ها

واحد انفورماتیک موسسه تحت نظارت ریاست محترم موسسه وظیفه راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه ها و نرم افزارهای موسسه را به عهده دارد. همچنین پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستمهای رایانه ای موسسه از دیگر خدمات این واحد است.

در راستای بهره مندی از خدمات الکترونیک، سامانه های زیر راه اندازی گردیده اند:

  • سامانه پورتال آموزشی
  • سامانه اتوماسیون تغذیه
  • سامانه کتابخانه دیجیتال
  • سامانه امور دانشجویی