نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

نام و نام خانوادگی: دکتر سید امین سلامتیان

مدرک: دکتری مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش

تلفن:(159داخلی) 32317272- 025

ایمیل: Salamatian@aut.ac.ir

 

پیشینه تحصیلی:

دکتری:مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

کارشناسی ارشد:مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران  

کارشناسی:مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

 

اهداف معاونت پژوهشی در دانشگاه:

از اهداف دانشگاه شهاب دانش در بخش پژوهشی و فناوری آماده سازی بستر مناسب و مساعد در جهت نهادینه نمودن فعالیت‌های پژوهشی، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه می‌باشد. از این روی بخش‌های مختلف معاونت پژوهشی و فناوری با کمک اساتید فرهیخته دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف مصمم هستند تا فرآیندهای نوآورانه، از طرح ایده تا محصول را در دانشگاه نهادینه نمایند و در جهت رشد کارآفرینی قدم بردارند.

در این راستا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مسئولیت تدوین آیین‌نامه‌ها، قراردادهای تحقیقاتی، تشکیل تیم­های تخصصی، طراحی ساختارهای سازمانی، ایجاد زیرساخت­های لازم به جهت سخت افزار و نرم افزار لازم می‌باشد. انشاا…موفقیت در اجرای این ماموریت خطیر موجب توسعه فناوری و کارآفرینی در دانشگاه از یک سو و از سوی دیگر توسعه صنعتی منطقه و در گامی وسیع‌تر کشور عزیزمان ایران و ارتقاء رتبه دانشگاه گردد.