افتخارات پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه شهاب دانش افتخارات پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه شهاب دانش

افتخارات پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه شهاب دانش

 

ثبت اختراع

محل ثبت

عنوان اختراع

نویسندگان

United states patent(us 2014/ 0218982) – agu.7,2014

T – connected autotransformer based 40 – pulse AC – DC  converter for power quality improvement

روح اله عبد اللهی

1

سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور ایران

ثبت اختراع : سیستم اتوماسیون هوشمند گلخانه با بهینه سازی مصرف انرژی

روح اله عبداللهی، یونس حیدری

2

 

مجلات ISI

محل انتشار

عنوان مقاله

نویسندگان

 

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES,TECHNICAL SCIENCES ,VOL.63,NO.2,2015,DOI: 10.1515/BPASTS-2015 - 0039

Design and construction of a polygon – connected autotransformer –based 36-pulse AC-DC converter for power quality improvement in retrofit applications

روح اله عبداللهی

1

Journal of electrical engineering,vol.63,no.6,2012,357-364

Pulse doubling in zigzag-connected autotransformer – based 12 – pulse AC-DC converter for power quality improvement

روح اله عبداللهی

2

Science international (Lahore) , 27(2) pp.1035-1040,2015

DOUBLE ZIGZAG-CONNECTED AUTOTRANSFORMER- BASED 24- PULSE AC- DC CONVERTER FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT

روح اله عبداللهی

3

Elsevier – Journal of Applied research and technologhy,vol.13,no.1,2015

Harmonic Mitigation using 36-pulse AC-DC converter for direct torque controlled induction motor drives

روح اله عبداللهی

4

Elsevier – construction and building material 47 (2013) – 1402 - 1408

Comparing the performance of fine fly ash and silica fume in enhancing the properties of concretes containing fly ash

علیرضا باقری، حامد زنگنه، هادی علیزاده، محمد شاکریان، محمد علی صیفی

5

SCIENCE INTERNATIONAL – LAHORE (SCI.INT) LAHOR , 26 (4) - 2014

TAPPED DELTA AUTOTRANSFORMER – BASED 40 – PULSE AC – DC CONVERTER WITH REDUCED KILOVOLT – AMPERE (KVA) RATING FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT

روح اله عبداللهی

6

Journal of electrical engineering vol. 65, NO. 4,2014,228-234

Emotional learning based intelligent controllers for rotor Flax oriented control of induction motor

روح اله عبداللهی، رضا فرهنگی، علی یار احمدی

6

Science international(Lahore) ,27(4) pp.3389-3395,2015

SPEED CONTROL OF INDUCTION MOTOR USED NOVEL INTELLIGENT CONTROLLER

روح اله عبداللهی، غافله باشی، یار احمدی، فرهنگی

7

ISSN:2277-4998-2015

DIAGNOSING JOINT INJURY IN ATHLETES USING NEURAL NETWORKS

بهروز عبدلی، دکتر عبدالله شمیسا ، مونا تیموری

8

 

مجلات علمی پژوهشی

محل انتشار

عنوان مقاله

نویسندگان

World applied science journal 23(3) : 390-401,2013 ISSN 1818-4952

A novel delta/hexagon-connected transformer – based 72-pulse AC-DC converter for power quality improvement

روح اله عبداللهی

1

Journal of electrical engineering

Vol.14,edition3,pages 87-94,September 2014

FOPDT model fitting to an nth-order all pole NMP processes by an optimal method

احسان قربانی، علیرضا صداقتی

2

Journal of water sciences research,vol.60,no .1 .2014

Sediment Transport in Unsteady Flow Conditions

سید امین سلامتیان ، امیر رضا ذراتی، مجتبی کریمائی طبرستانی

3

International journal of science & technology vol.4,NO. 5,may 2014

An improved model for jet engine fuel control system using genetic algorithm and particle swarm optimization

مجید مهراد فر، علیرضا صداقتی

4

International journal of computer and electrical engineering .vol.4.no.5.october 2012

Circuit breaker shunt resistance effect on Ferroresonance in voltage transformer including nonlinear core losses

حمید رادمنش، متین نادمی، مریم نادمی

5

International journal  of modeling and optimization .vol.2 .no.4.august 2012

DAMPING NONLINEAR OSCILLATIONS IN POTENTIAL TRANSFORMERS INCLUDING HYSTERESIS EFFECT

حمید رادمنش، حمید محمد حسین،محمد بخشنده

6

International journal of computer and electrical engineering.vol.4.no.5.ovtober 2012

ferroresonance phenomena in unloaded transformers applying MOV

حمید رادمنش، متین نادمی، مریم نادمی

6

International journal of modeling and optimization.vol.2.no.3.june 2012

Nonlinear oscillation in potential transformers connected controlling circuit

حمید رادمنش، محمد بخشنده، حمید محمد حسین

7

International journal of computer and electrical engineering .vol.4.no.5.october 2012

Ferroresonance study in voltage transformers connecting metal oxide Varistor

حمید رادمنش، مهدی جعفری، متین نادمی، مریم نادمی

8

International journal  of modeling and optimization .vol.2 .no.3.june 2012

Nonlinear oscillation in potential transformers connected controlling circuit

حمید رادمنش، محمد بخشنده، حمید محمد حسین

9

International journal of computer and electrical engineering .vol.4.no.5.october 2012

Ferroresonance phenomena in unloaded transformers applying  MOV

حمید رادمنش، متین نادمی، مریم نادمی

10

International journal of computer and electrical engineering .vol.4.no.5.october 2012

Ferroresonance study in voltage transformers connecting metal oxide varistor

حمید رادمنش، مهدی جعفری، متین نادمی، مریم نادمی

11

International journal of computer and electrical engineering .vol.4.no.5.october 2012

Circuit breaker shunt resistance effect on ferroresonance in voltage transformer ossesincluding nonlinear core li

حمید رادمنش، متین نادمی، مریم نادمی

12

International journal  of modeling and optimization .vol.2 .no.4.august 2012

Damping nonlinear oscillations in potential transformers including hysteresis effect

حمید رادمنش، حمید محمد حسین، محمد بخشنده

13

International journal of current life science – vol. 4,issue 9,pp. 7619-7626,September,2014

Diagnosis of joint damage in athletes using neural network

بهروز عبدلی

14

Indian journal of scientific Research

.2(1) : 122-125.2014

A high step up Dc/Dc converter

حمید لطفی نژاد، حسام الدین عرب بافرانی، احسان ایزدی خواه، علیرضا محمد جعفری، حسن مینایی

15

Indian journal of Scientific Research .2(1) : 126-131,2014

Optimal placement of UPFC toenhance voltage stability Margin by using loading Factor

علی اکبر مطیع بیرجندی، داوود خاتی،علیرضا محمد جعفری ، حسام الدین عرب بافرانی

16

Journal of Electrical engineering

FOPDT model fitting to an nth- order all pole NMP processes by an optimal method

احسان قربانی، علیرضا صداقتی

17

International review of Automatic control (I.RE.A.CO.),VOL.6 N.5 september.2013

A graphical Approach to design digital PI controller for integrator plus dead – time processes

احسان قربانی، علیرضا صداقتی

18

مجله هیدرولیک ایران

تاثیر زمان اوج هیدروگراف سیل بر آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل

مجتبی کریمایی طبرستانی،امیر رضا زراتی

19

Advances in  computer science: an  International    journal,march 2015

Building customers credit scoring models with combination of feature selection and decision tree algorithms

زهرا داودآبادی –دکتر علی معینی

20

International journal of engineering science & management .vol.4,no.2 ,Apr-June 2014

Stability analysis of a robust nonlinear controller for flexible joint robot

میثم ملا پناه، علیرضا صداقتی

21

Majlesei journal of mechatronic systems

A fault detection scheme for a heading measurement unit of an attitude and heading reference system

محمد طالعی اردکانی، مجید غنی زارچ

22

 

کنفرانس ملی و بین المللی

محل انتشار

عنوان مقاله

نویسندگان

بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(IEEE INDEX) ICEE 2013

Tapped star transformer-based 72 –pulse AC-DC converter for power quality improvement

روح اله عبداللهی، سبحان محمدیان

1

دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران،تهران

روش نوین طراحی سیستم روشنایی تونل با رویکرد کاهش پدیده حفر سیاه

روح اله عبداللهی، حامد امیر احمدی

2

کنفرانس ملی سالانه انجمن مهندسی کامپیوتر ایران 1 اسفند ماه 90

ارائه قالبی یکپارچه برای فراخوانی غیر همزمان وب سرویس ها

امیر مؤذنی، سیده زهرا موسوی، سعید پارسا

3

کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران ارومیه

پیش بینی وزن مخصوص بتن کانوی بتنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

امیر احسان کلانتر،سید امین سلامتیان،پیام جمعه یزدیان،محمد سیاهکوهی، هادی علیزاده

4

کنفرانس بین المللی حسابداری ،اقتصاد و مدیریت مالی4-5 آبان ماه 1393

تحلیل اثرات تغییر مالکیت بنگاه از دولتی به خصوصی در سود آوری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهلا یوسفی ، ماهرخ قنبری

5

دانشگاه صنعتی شریف هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

طراحی اتوپایلوت کانال پیج هواپیما با استفاده از کنترل فازی و خود تنظیم فازیPID

عبد الرحمن نیل پززاده، محمد مردانی

6

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- دانشگاه تبریز- 15-17 اردیبهشت 94

کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در طراحی سنگچین جهت حفاظت از بستر رودخانه در محل پایه های پل

مجتبی کریمایی طبرستانی، رضا روشن

7

دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

بررسی ارتباط میان شاخص های اصلی اندازه گیری آمادگی الکترونیک و ابعاد جامعه اطلاعاتی با تمرکز بر توانمند سازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی

سید علی صحفی ،فاطمه سادات چاوشی زاده

8

دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

مروری بر ادبیات معماری سازمانی: به دنبال یافتن نقطه اشتراک

سید علی صحفی ،محمد حسین یکتایی

9

کنفرانس بین المللی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی

ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون و رابطه آن با درگیر شدن در کار

سید مجید احدی شعار،علی محمد کردی، سید مهدی قرشی

10

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

شناسایی و سنجش عوامل موثر بر بهبود مدیریت زنجیره تامین شرکت صنایع سیمان دشتستان

ماهرخ قنبری قادی

11

اولین کنفرانس بین المللی انسان ، معماری، عمران و شهر

 

بررسی تاثیر پوزولان ها و پودر سنگ بر خواص مکانیکی بتن پس از آتش سوزی

حسین برزگر سلوکلایی، احمد اردکانی، احسان دهقانی فیروز آبادی

12

International congress on  civil engineering ,may 8-10,2012 .Isfahan university of technology (IUT),Isfahan ,Iran

INVESTIGATION ON THE EFFECT OF MAXIMUM PERMISSIBLE CEMENT CONTENT ON DURABILITY OF CONCRETE IN MARINE ENVIRONMENTS

علیرضا باقری، هادی علیزاده، حامد زنگنه، صیفی ماریان، صانعی

13

کنفرانس علمی-بین المللی آموزش و جهانی شدن-آبان 91

MOBILE LEARNING :A NEW APPROACH TO GLOBAL EDUCATION

امیر مؤذنی، سیده زهرا موسوی

14

سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران - تهران

استاندارد سازی ریاضی 2

محمد هادی رستمی قربانی ، محمد ابراهیمی مطلق

15

کنفرانس ملی داده کاوی ایران

بررسی عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه اول مدارس استان قم با استفاده از روش های داده کاوی

دکتر حسین ابراهیم پور کومله، آزاده بابایی پور

16

دهمین همایش بین المللب سواحل ،بنادرو سازه های رویایی ایران - تهران

مقایسه عملکرد بتن های توانمند سه جزئی و دو جزئی جهت ساخت سازه های بندری در شرایط محیطی خلیج فارس

علیرضا باقری، حامد زنگانه، محمد شاکریی نیا ، هادی علی زاده

17

هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

کشف بیماران بدخیم سرطانی با استفاده از روش های تجمعی

حسین ابراهیم پور کومله ، مرضیه کریمیان خوزانی ، فاطمه کریمیان خوزانی

18

International  congress on civil engineering .may 8-10 ,2012 Isfahan university of technology (IUT) ,ISFAHAN,IRAN

Investigation on the effect of maximum permissible cement content on durability of concrete in marine environments

علیرضا باقری، هادی علیزاده، حامد زنگنه، صیفی ماریان ،صانعی

19

IAHR word congress,2015

An analytical model for simulation of air – water flow

رقیه احمدپور ، حامد سرکرده، سید امین سلامتیان

20

دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ، بهمن 92

Solving Multi – Objective Problems using SPEA2 and Tabu Search

فاطمه کریمی ، شهریار لطفی

21

International conference on water technology ICWT-2015

Flow pattern and stress distribution around three spur dike in ninety degree bend

سید امین سلامتیان،فروغیان،کریمایی طبرستانی

22

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

استفاده از شبکه های حسگر بی سیم WSN))در ناوگان حمل ونقل همگانی درون شهری

محمد حسین عارف

23

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات ،ارتباطات و کامپیوتر 6 تیر 1393

مکان یابی دقیق گره ها در شبکه های حسگر بی سیم گسترده INDOOR

محمد حسین عارف ، مرتضی شفیعی نیستانک

24

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات،ارتباطات و کامپیوتر

کاربردهای تجارت همراه در دانشگاه ها با تاکید بر امنیت ارتباطات سیستم های همراه

سید علی صحفی

25

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات ، ارتباطات و کامپیوتر6 تیر 1393

مدل سازی پروتکل مسیر یابی ترکیبیZRP   با استفاده از نظریه بازی

محمد حسین عارف، ابراهیم حسین خانی، زهرا عارف

26

دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 16 مرداد 1393

مقایسه تطبیقی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

علی محمد کردی، مهدی براتی نصرت ، سید مجید احدی شعار،مهدی اسماعیلی

27

کنفرانس ملی سالانه انجمن مهندسی کامپیوتر ایران

ارائه قالبی یکپارچه برای فراخوانی های غیر همزمان وب سرویس ها

.

امیر موذنی، سیده زهرا موسوی،سعید پارسا

28

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات ،ارتباطات و کامپیوتر ، تهران ، تیر ماه 93

Robust Image Steganography using pixel – value differencing and Histogram correction

حامد رحیمی

29

The accounting , economics and financial management conference ,26-27 October 2014,Tehran,Iran

Presenting a Interpretive structural model to prioritize the organizational knowledge sharing obstacles of Shahab Danesh higher education institute

ماهرخ قنبری

30

کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان 1394

تأثیر عمق پایاب بر مشخصات حفره آبشستگی در اطراف پایه پل تحت جریان غیر ماندگار

مجتبی کریمایی طبرستانی،امیر رضا زراتی

31

کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان 1394

طراحی سنگچین در پائین دست حوضچه آرامش براساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک- مطالعه موردی بند انحرافی کن

مجتبی کریمایی طبرستانی، سید امین سلامتیان، رضا روشن

32

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع، شهریور 1394

شرکت های لجستیک طرف سوم، مهره ای کلیدی در اصلاح نظام توزیع کشور و ضرورت توسعه آن در ایران

سید علی صحفی

33

کنفرانس ملی، مهر 1394

پیش بینی وزن مخصوص کانونی بتن با استفاده از شبکه های عصبی

امیر حسین کلانتری،  سید امین سلامتیان، پیام جمعه یادیان، هادی علیزاده

34

نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم- دانشگاه گیلان 27 و 28 آان 1394

شناسایی رانندگان متحمل تخلف حادثه ساز با استفاده از سیستم خبره

میلاد بیاری، گلنوش عبایی، سید امیر اصغری، محمدرضا ماشین چی

35

اولین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

اعتماد در شبکه اجتماعی کلوب

سمیرا رفیعی، صادق سلیمانی

36

هفتمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع)

افزایش دقت سامانه ناوبری یک شناور بدون سرنشین زیرسطحی  براساس روش های ترکیب اطلاعات سنسوری

مجید غنی ئی، امیر دهستانی، محمد طالعی، محمدحسن محمدیان

37

هفتمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع)

برتری تکنولوژی ژایروهای فیبر نوری در توسعه فناوری اندازه گیری سرعت زاویه ای و نحوه کالیبراسیون آنها

مجید حیدری، محمد طالعی

38