پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمايشگاه مدار الکتریکی

هدف از آزمايشگاه مدارهای الکتریکی

آموزش عملی نحوه عملکرد عناصر مختلف (مقاومت، خازن و سلف) درمدارهاي الكتريكي و بررسی قوانین حاکم بر آنها و همچنین شبیه سازی توسط نرم افزارمی باشد.

برخی از تجهیزات آزمايشگاهمدار الكتريكي عبارتند از:

1-سیستم کامپیوتر

2-دستگاه اسیلوسکوپ

3- دستگاه فانکشن ژنراتور

4- دستگاه منبع تغذیه مستقیم

5- مولتی متر

6- قطعات مختلف الکترونیکی

برخی از  سرفصل های آموزشی آزمايشگاه مدار الکتریکی به شرح زیر می باشد:

1-آشنايي با عناصر مختلف (مقاومت،خازن و سلف) در مدارهاي الكتريكي و نحوه اندازه گیری مقادیر آنها

2- بررسي عملی قوانین KVL، KCL، تقسیم  ولتاژ و جريان مقاومتي، قضيه جمع آثار، قضيه تونن و نورتن، قضيه انتقال توان ماكزيمم و ..

3- پاسخ زماني مدارهاي مرتبه اول RL , RC به ورودي پله اي و بررسي عملكرد این مدارات بعنوانانتگرال‌گير و مشتق‌گير

4- پاسخ زماني مدارهای مرتبه دوم  RLC به ورودي موج پله و بررسي انواع پاسخ گذرا (پاسخ ميرايي شديد، ميرايي بحراني و ميرايي ضعيف)

5- تحلیل مدارات با ورودی سینوسی بوسیله ی فازور و محاسبه ی امپدانس، ادمیتانس و سایر پارامتر های مربوط به حالت دائم سینوسی

6- بررسی پدیده ی تشدید، محاسبه ی توان اکتیو، راکتیو و ظاهری و انتقال توان ماکزیمم در حالت دائمی سینوسی

7- پاسخ فركانسي مدارهاي مرتبه اول و آشنايي با فيلتر پايين گذر، بالا گذر، تقدم و تاخر فاز در حالت دائم سینوسی

8- پاسخ فركانسي مدارهاي مرتبه دوم RLC و آشنايي با فيلتر میان گذر، میان نگذر در حالت دائم سینوسی

9- بررسی دو قطبی ها و قوانین حاکم بر مدارت دو قطبی (ماتریس امپدانس، ادمیتانس، هیبرید، انتقال ) و به هم پیوستن دو قطبی ها