پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

هدف از آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

 آشنایی با المان های الکترونیکی پرقدرت و نحوه ی عملکرد این المان ها برای کنترل ، یکسوسازی و فرمان در سیستم های صنعتی است .

برخی از تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک صنعتی عبارتند از:

1-برد آموزشی میکروکنترلر AVR

2-ست آزمایشگاهی مانند منبع تغذیه ، کامپیوتر ، فانکشن ژنراتور ، پروگرمر ، اسکوپ و ترانس

3-مجموعه قطعات مورد نیاز مانند دیود های قدرت ، سلف ، SCR، UJT، DIAC، TRIAC و...

برخی از سرفصل های آموزیشی در آزمایشگاه الکترونیک صنعتی به شرح زیر می باشد:

1- بررسی انواع یکسوساز ها ، شکل موج ها و نحوه ی محاسبه ی پارامتر های خروجی در یکسو ساز ها مانند ولتاز موثر ولتاژ متوسط ، و توان خروجی یکسوساز های تک فاز ، دوفاز و چند فاز

2- بررسی نحوی عملکرد المانهای کنترل مانند SCR ،TRIAC  و... در کنترل زاویه ی آتش و کنترل توان موثر خروجی و بار

3- بررسی عملکرد المان های الکترونیک صنعتی مانند UJT بعنوان درایو عناصر قدرت مانند SCR

4-بررسی شکل موج های خروجی و تاثیر انواع بار ها در تغییر شکل موج خروجی یکسو سازها (بار اهمی، اهمی سلفی، اهمی خازنی و ... )

5- استفاده از المان های الکترونیک صنعتی برای ساخت مدار های کاربردی مانند دیمر، نوسان ساز های قدرت و ...