پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه تکنیک پالس

هدف از آزمایشگاه تکنیک پالس

 آشنایی با سیگنال های مختلف و عملکرد مدارات دیجیتال و المان های الکترونیکی در شرایط اعمال سیگنال به آنهاست. همچنین مباحثی همانند زمان صعود و نزول سیگنال، مفهموم تاخیر زمانی و تاثرات ناشی از افزایش فرکانس در مدارات دیجیتالی در این آزمایشگاه بررسی می شود .

برخی تجهیزات آزمایشگاه تکنیک پالس عبارتند از:

1-سیستم کامپیوتر

2-دستگاه اسیلوسکوپ

3- دستگاه فانکشن ژنراتور

4- دستگاه منبع تغذیه مستقیم

5- مولتی متر

6- قطعات مختلف الکترونیکی مانند سلف، مقاومت، تزانزیستور و..

برخی از سرفصل های آموزیش در آزمایشگاه تکنیک پالس به شرح زیر می باشد:

1- مدارات بالاگذر و پایین گذر در شرایط اعمال موج مربعی به آنها و مفهوم زمان صعود و زمان نزول سیگنال

2- پاسخ های غیر خطی المان ها به سیگنال های پالس و بررسی رفتار ترانزیستور و دیود در مقابل اعمال موج مربعی با فرکانس بالا و رفتار این المان ها در فرکانس های مختلف

3- بررسی مدارات مولتی ویبراتوری بی آستابل، مونو آستابل و آستابل ترانزیستوری

4- معرفی مدار اشمیت تریگر و پیاده سازی آن بوسیله ی ترانزیستور و آپ امپ

5- بررسی نحوه ی تولید شکل موج های مختلف مانند مربعی، مثلثی و سینوسی توسط آپ امپ

6- بررسی چیپ 555 و مدارات مرتبط با این چیپ مانند مولتی ویبراتور ها و تایمر ها

7- بررسی ساختمان گیت های منطقی و عملکرد آنها در مقابل اعمال سیگنال مربعی