پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه دیجیتال و مدارات منطقی

هدف از آزمایشگاه دیجیتال و مدارات منطقی

 معرفی و ساخت مدارهای دیجیتال ترکیبی و ترتیبی و شبیه سازی مدارات با نرم افزارهای کامپیوتری  مربوطه می باشد.

برخی از تجهیزات آزمایشگاه دیجیتال عبارتند از:

1- سیستم کامپیوتر

2- دستگاه اسیلوسکوپ

3- دستگاه فانکشن ژنراتور

4- دستگاه منبع تغذیه مستقیم

5- انواع آیسی های دیجیتال TTL و CMOS

6- مولتی متر دیجیتال

7-سایر قطعات الکترونیکی (بردبرد، LED، سون سگمنت و...)

برخی از سرفصل های آموزشی آزمایشگاه مدار منطقی به شرح زیر می باشد:

1- پیاده سازی مدارات ترکیبی بوسیله ی گیت های منطقی

2- معرفی جدول کارنو و معادلات بول برای پیاده سازی و طراحی توابع خروجی بوسیله ی گیت های منطقی

3- طراحی و ساخت مدارات جمع کننده، تقریق کننده و مقایسه کننده

4- طراحی و ساخت مدارات دیکودر و انکودر بوسیله ی گیت های منطقی و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی این توابع

5- طراحی وساخت مدارات مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر بوسیله ی گیت های منطقی و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی این توابع

6- بررسی نحوه ی عملکرد انواع مدارهای ترتیبی مانند ثبات ها، فلیپ فلاپ ها و شیفت رجیستر ها و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی آنها

7- طراحی و ساخت انواع شمارنده ها و معرفی مدارات مجتمع تجاری برای پیاده سازی آنها

6- شبیه سازی مدارات فوق توسط نرم افزارهای مربوطه (MULTI SIM ،CIRCUIT MAKER، Proteus و...)