پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

هدف از آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 آشنایی با زبان توصیف سخت افزار و تراشه های قابل برنامه ریزی FPGA ، CPLD و ... است. در این آزمایشگاه نحوه ی طراحی یک پردازنده ی ساده 4 بیتی بوسیله ی زبان های توصیف سخت افزار مانند VHDL و Verilog آموزش داده می شود .

این آزمایشگاه بصورت شبیه سازی توسط نرم افزار ISE Design Suite آموزش داده می شود.

برخی از سرفصل های آموزشی در آزمایشگاه میکروکنترلر به شرح زیر می باشد:

1- آموزش زبان توصیف سخت افزار و مقدمات مربوط به این زبان

2- طراحی مدار های منطقی توسط رسم شماتیک، برنامه ریزی و نوشتن Test Fixture برای تست بلوک های طراحی شده

3- طراحی یک تمام جمع کننده ی چهار بیتی به عنوان قسمتی از واحد محاسبه و منطق ALU

4- راه اندازی نمایشگر هفت قسمتی و طراحی شمارنده ها بوسیله ی توصیف سخت افزاری

5- آشنایی با نحوه ی برنامه نویسی دیاگرام حالت و پیاده سازی آن بوسیله ی زبان توصیف سخت افزار

6- برنامه نویسی رجیستر ها توسط زبان توصیف سخت افزار و بررسی عملکرد آنها

7- طراحی یک واحد محاسبه و منطق ALU

8- نحوه ی ارتباط و ساختار توصیف و استفاده از SRAM

9- نحوه ی ارتباط یک پردازنده با واحد های جانبی مانند انواع ارتباط سریال، موازی SPI و...

10–ارتباط بلوک های مختلف سخت افزاری موجود و ساخت یک پردازنده ی ساده ی 4 بیتی توسط زبان توصیف سخت افزار