پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه برق و مدار فرمان

هدف از کارگاه برق و مدار فرمان

 آموزش عملی انواع تجهیزات و مدارات برق ساختمان و برق صنعتی به دانشجویان می باشد.

برخی از تجهیزات کارگاه برق و مدار فرمان عبارتند از:

1- ست آموزشی مدارات روشنایی برق ساختمان

2- ست آموزشی مدار آیفون

3- ست آموزشی اندازه گیری توان الکتریکی

4- ست آموزشی برق صنعتی

5- سیمولاتور آموزشی برق صنعتی

6- اتوترانسفورماتور سه فاز و تکفاز

7- دستگاه های اندازه گیری کمیت های الکتریکی

برخی از سرفصل های آموزشی در کارگاه برق و مدار فرمان به شرح زیر می باشد:

1- نحوه بستن انواع مدارات روشنایی شامل مدار تک پل، دوپل، تبدیل، صلیبی، لامپ فلورسنت و....

2- نحوه بستن مدار آیفون

3- نحوه اندازه گیری جریان، ولتاژ، توان، ضریب توان و... در مدارات الکتریکی مختلف

4- آشنایی با انواع تجهیزات به کار رفته در برق صنعتی و نحوه کاربرد آنها در مدارات مختلف

5- قطع و وصل انواع موتورهای الکتریکی تکفاز و سه فاز توسط کلیدهای اهرمی

6- راه اندازی و کنترل انواع الکتروموتورهای تکفاز

7- تغییر جهت الکتروموتور های تکفاز و سه فاز

8- راه اندازی و کنترل الکتروموتورهای سه فاز به روش های مختلف از یک یا چند نقطه

9- راه اندازی و کنترل الکتروموتورهای سه فاز به صورت مرحله ای

10- راه اندازی و کنترل الکتروموتورهای سه فاز به صورت اتوماتیک

11- راه اندازی و کنترل الکتروموتورهای سه فاز به صورت ستاره مثلت دستی و اتوماتیک

12- راه اندازی و کنترل الکتروموتور دالاندر و تغییر سرعت آن