پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه تخصصی توزیع هوایی

هدف از کارگاه تخصصی توزیع هوایی

 آموزش عملی شناخت و کاربرد انواع تجهیزات به کار رفته در شبکه های هوایی برق  فشار ضعیف و متوسط  و همچنین نحوه احداث این شبکه ها می باشد.

برخی تجهیزات کارگاه توزیع هوایی عبارتند از:

1-انواع مقره های سرامیکی، شیشه ای و پلیمری

2-انواع هادی های شبکه های هوای

3-انواع پایه های نگهدارنده خطوط

4-انواع برقگیرهای پلیمری و سرامیکی

5-انواع کت اوت فیوز های پلیمری و سرامیکی

6-انواع کراس آرم، رک، جلوبر و...

7-انواع تجهیزات مورد نیاز هنگام کار با خطوط برق مانند قیچی سیم بر، رچ، چرخ طناب، چرخ زنجیر، انواع کلمپ و...

برخی ازسرفصل های آموزشی در کارگاه توزیع هوایی به شرح زیر می باشد:

1-معرفی انواع شبکه های برق و مقایسه آنها

2-شناخت کلیه تجهیزات به کار رفته در شبکه های  برق و نحوه کار با آنها

3- نحوه نصب پست های هوایی توزیع برق

4-نحوه نصب انواع مقره ها، برقگیر ها و کت اوت فیوزها و...

5-نحوه نصب پایه های خطوط نیرو

6-نحوه نصب آرایش های مختلف خطوط برق(مثلثی، جناقی، صاف، چتری و...)

7-آشنایی کامل با نحوه اجرای خطوط فشار ضعیف و متوسط برق