پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه جوشکاری

هدف از کارگاه جوشکاری

آشنایی با انواع جوشکاری و یادگیری کامل مهارت جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی است.

برخی از تجهیزات کارگاه جوشکاری عبارتند از:

1- ماشین جوشکاری اینورتر برای جوش الکترود دستی که باجریان مستقیم کار می کند.

2- دستگاه برشکاری ترکیبی اکسیژن وگاز متان

3- دستگاه برش و ساب فرز

4- تجهیزات جانبی مربوط به جوشکاری الکتروددستی از قبیل الکترود، ماسک، چکش جوشکاری، دستکش، میزکار و...

 برخی از سرفصل های آموزشی کارگاه جوشکاری به شرح زیرمی باشد:

1-آشنایی کلی با ساختمان ماشین جوشکاری، راه اندازی ماشین و سپس توانایی ایجاد قوس الکتریکی بر روی قطعه کار فولادی(پلیت)

2- توانایی جوشکاری به صورت نقطه جوش ساده و علامت سوالی بر روی سطح پلیت

3- توانایی جوشکاری به صورت خط جوش ساده بر روی سطح پلیت

4- توانایی جوشکاری به صورت خط جوش زیگزاگ (هلالی) بر روی سطح پلیت

5- توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش ساده و زیگزاگ در حالت سر به سر

6- توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش ساده و زیگزاگ در حالت دو قطعه روی هم

7- توانایی اتصال دو قطعه فولادی با خط جوش ساده یا زیگزاگ در حالت گوشه یا Tشکل

8-توانایی اتصال دو قطعه فولادی باخط جوش flip(اریپ)در حالت جوشکاری عمود(رو به بالا،روبه پایین)

9-توانایی اتصال دو قطعه فولادی باخط جوش flip(اریپ) درحالت بالاسر